Zadaszenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Jedną z ukończonych niedawno inwestycji jest zadaszenie PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zrealizowane przez PUK Piaseczno.

Do zadaszenia wykorzystano mało znany w Polsce model kontenerowy. Jest to hala tunelowa posadowiona na kontenerze morskim za pomocą specjalnego systemu Twist-Lock. Dużym atutem tego rozwiązania jest możliwość szybkiej zmiany lokalizacji zadaszenia, co dla Zarządu PUK Piaseczno było bardzo ważnym argumentem.

Zainteresowały Cię nasze hale tunelowe?Skontaktuj się z nami!
Inwestor

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. jest nowoczesną Firmą działającą zgodnie z europejskimi standardami i unijnymi wymogami ekologicznymi w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych. Firma prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców gminy Piaseczno i Lesznowola zlokalizowany przy ulicy Technicznej 6 w Piasecznie. Przedsiębiorstwo zajmuje się też utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy Piaseczno. Dba o czystość miasta i okolic, świadczy usługi letniego i zimowego utrzymania terenów użyteczności publicznej, a także zajmuje się pielęgnacją i urządzaniem zieleni.

  • KlientPUK Piaseczno
  • ZastosowanieGospodarowanie odpadami
  • Model hali:Kontenerowy
  • Data realizacji:08.2019
Z myślą o mieszkańcach

Kilka miesięcy temu Zarząd PUK Piaseczno postanowił zadbać o mieszkańców gminy poprzez zapewnienie zadaszenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Zadaszenie w postaci hal łukowych posadowionych na kontenerach morskich umożliwia komfortowe pozbycie się śmieci nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W kontenerach będą się znajdowały pojemniki na selektywnie zbierane odpady, między innymi zużyte opony, tekstylia, drewno, papier i tektury, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych, części elektroniczne, oleje, farby, detergenty, baterie i akumulatory, leki, odpady wielkogabarytowe i wiele innych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet w deszczowe czy zimowe dni pod zadaszeniem będzie można na spokojnie wypakować śmieci z samochodu, posegregować je i umieścić w przeznaczonych do tego pojemnikach.

Innowacja

Opisywane zadaszenie PSZOK to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Gratulujemy Zarządowi Firmy przyszłościowego myślenia oraz troski o komfort mieszkańców w tak ważnym aspekcie, jakim jest usuwanie zbędnych, często niebezpiecznych odpadów.
Mieszkańców gminy zachęcamy w imieniu PUK Piaseczno do korzystania z oferowanych udogodnień! Zapraszamy też inne jednostki gospodarowania odpadami do kontaktu, jeśli są zainteresowane takim rozwiązaniem.

Zainteresowały Cię nasze hale tunelowe?Skontaktuj się z nami!