Nasze hale nadają się na mniejszych rozmiarów maszyny lotnicze takie jak helikopter, motolotnia, szybowiec, awionetka.